SUMBER DAYA MANUSIA

Pembaharuan terakhir 2020-09-12 17:14:53 52 hits

Berikut adalah data SDM SMA Muhammadiyah Al-Mujahidin Wonosari:

No. Nama / NIP Jabatan, Golongan Mata Pelajaran, Jenis Kegiatan Guru
1 Wahyudi, S.Pd.I   a.Kemuhammadiyahan
           Melaks. Tugas Tambahan :
      b. Kepala Sekolah
       
2 Lilis Suryani, S.Pd.   a. Bahasa Inggris
           Melaks. Tugas Tambahan :
      b. Wakil Kepala Sekolah
       
3 Dwi Yulianti, S.Pd.I   a.Aqidah/Akhlak, Tarikh
           Melaks. Tugas Tambahan :
      b. Pemb.Urusan Kesiswaan
      c. TIK
       
4 Surahman, S.Pd.I   a. Bahasa Arab, Tahfidz, Hadits
           Melaks. Tugas Tambahan :
      b. Pemb.Urusan Ismuba
      c. KepalaLab. Ismuba
      d. Wali Kelas
       
5 Paryana,S.Pd. Kim. Guru Madya, a. Kimia
  NIP.19650315 198903 1 016 IV/a      Melaks. Tugas Tambahan :
      b. Kepala Lab IPA
      c. Peb.Urusan Sarana Prasarana
       
6 Siti Nur Bautty, S.Pd.   a.Al-Qur'an/ Al-Hadits, Fikh,
          Ketrampilan Keagamaan
          Melaks. Tugas Tambahan :
      b. Pemb.Urusan Humas
      c. WaliKelas
       
7 Siti Fatonah, S.Pd. Guru Madya, Matematika
  NIP.19590427 198403 2 002 IV/a  
       
8 Astri Nurcahyati, S.Pd.   Sosiologi
      PKn
       
9 Anik Susilowati, S.Pd.   Matematika
       
       
10 Moh.Iwan Darmawan, S Pd.   Geografi
       
       
11 Dhian Puspita Anggraeni, S.Pd.   Bahasa Jawa
       
       
12 Nurul Miftakhul Janah, S.Pd.   a. Fisika
           Melaks. Tugas Tambahan :
      b. WaliKelas
       
13 Krisnawati,S.Pd.   Sejarah
      Melaksanakan tugas tambahan
       a.  Wali Kelas
      b.
      c. Piket
       
14 Dwi Ika Rahmawati, S.Pd.   a.Ekonomi
           Melaks. Tugas Tambahan :
      b. WaliKelas
      c. Piket
       
15 Kardianto,S.Pd.   a. SeniBudaya
      b.Prakarya/Kewirausahaan
      c.Ketrampilan
       
16 Aditya Bomantara, S.Pd.   a.Penjasorkes
           Melaks. Tugas Tambahan :
      b. Piket
       
17 Hasanah Fajar Sayekti, S.Pd.   a.Biologi
           Melaks. Tugas Tambahan :
      b. WaliKelas
      c. Piket
       
18 Zyah Rochmad Jaelani, S.Pd.   a.Bahasa Inggris
      b.English (Bimbingan Toefl)
           Melaks. Tugas Tambahan :
      c. Piket
       
19 Aji Firmandi, S.Pd.   a.Bahasa Indonesia
           Melaks. Tugas Tambahan :
      b. Piket

20 

  Yuli Iswanti, S.Pd.
    PKN
     
21   Besti Oktina Putri, S.Psi
  Bimbingan Konseling
22
  Antok, M.MPd.
   Kepala Administrasi
23 Subi Hartono   Bendahara 2
24 Erna Pawiti   Bendahara Sekolah
25 Wening Istriyani   Administrasi Kesiswaan
26 Ita Munardini, S.IP.   Petugas Perpustakaan
27 SaryonoAdi Saputra   Penjaga Sekolah

Jajak Pendapat

Informasi yang disajikan dalam situs ini menurut Anda ?

Kolom Guru

  • Data tidak atau belum tersedia.

Tautan

MUTIARA HADIST

Dari Abu Hurairah R.a. Berkata: Saya Telah Mendengar Rasulullah Saw Bersabda, Bagaimanakah Pendapatmu Seumpama Ada Sebuah Sungai Di Muka Pintu Salah Seorang Dari Kamu, Lalu Ia Mandi Daripadanya Setiap Hari Lima Kali, Apakah Masih Ada Tertinggal Kotorannya?" Para Sahabat Menjawab, "Tidak." Nabi Saw Bersabda, "Maka Demikianlah Shalat Lima Waktu, Allah Akan Menghapuskan Dosa-dosa Dengannya." Hebatnya Shalat 5 Waktu