SUMBER DAYA MANUSIA

Pembaharuan terakhir 2018-10-29 08:54:36 290 hits

Berikut adalah data SDM SMA Muhammadiyah Al-Mujahidin Wonosari:

No. Nama / NIP Jabatan, Golongan Mata Pelajaran, Jenis Kegiatan Guru
1 Wahyudi, S.Pd.I   a.Kemuhammadiyahan
           Melaks. Tugas Tambahan :
      b. Kepala Sekolah
       
2 Lilis Suryani, S.Pd.   a. Bahasa Inggris
           Melaks. Tugas Tambahan :
      b. Wakil Kepala Sekolah
       
3 Dwi Yulianti, S.Pd.I   a.Aqidah/Akhlak, Tarikh
           Melaks. Tugas Tambahan :
      b. Pemb.Urusan Kesiswaan
      c. TIK
       
4 Surahman, S.Pd.I   a. Bahasa Arab, Tahfidz, Hadits
           Melaks. Tugas Tambahan :
      b. Pemb.Urusan Ismuba
      c. KepalaLab. Ismuba
      d. Wali Kelas
       
5 Paryana,S.Pd. Kim. Guru Madya, a. Kimia
  NIP.19650315 198903 1 016 IV/a      Melaks. Tugas Tambahan :
      b. Kepala Lab IPA
      c. Peb.Urusan Sarana Prasarana
       
6 Siti Nur Bautty, S.Pd.   a.Al-Qur'an/ Al-Hadits, Fikh,
          Ketrampilan Keagamaan
          Melaks. Tugas Tambahan :
      b. Pemb.Urusan Humas
      c. WaliKelas
       
7 Siti Fatonah, S.Pd. Guru Madya, Matematika
  NIP.19590427 198403 2 002 IV/a  
       
8 Astri Nurcahyati, S.Pd.   Sosiologi
      PKn
       
9 Anik Susilowati, S.Pd.   Matematika
       
       
10 Moh.Iwan Darmawan, S Pd.   Geografi
       
       
11 Dhian Puspita Anggraeni, S.Pd.   Bahasa Jawa
       
       
12 Nurul Miftakhul Janah, S.Pd.   a. Fisika
           Melaks. Tugas Tambahan :
      b. WaliKelas
       
13 Krisnawati,S.Pd.   Sejarah
      Melaksanakan tugas tambahan
       a.  Wali Kelas
      b.
      c. Piket
       
14 Dwi Ika Rahmawati, S.Pd.   a.Ekonomi
           Melaks. Tugas Tambahan :
      b. WaliKelas
      c. Piket
       
15 Kardianto,S.Pd.   a. SeniBudaya
      b.Prakarya/Kewirausahaan
      c.Ketrampilan
       
16 Aditya Bomantara, S.Pd.   a.Penjasorkes
           Melaks. Tugas Tambahan :
      b. Piket
       
17 Hasanah Fajar Sayekti, S.Pd.   a.Biologi
           Melaks. Tugas Tambahan :
      b. WaliKelas
      c. Piket
       
18 Zyah Rochmad Jaelani, S.Pd.   a.Bahasa Inggris
      b.English (Bimbingan Toefl)
           Melaks. Tugas Tambahan :
      c. Piket
       
19 Aji Firmandi, S.Pd.   a.Bahasa Indonesia
           Melaks. Tugas Tambahan :
      b. Piket

20 

  Yuli Iswanti, S.Pd.
    PKN
     
21   Besti Oktina Putri, S.Psi
  Bimbingan Konseling
22
  Antok, M.MPd.
   Kepala Administrasi
23 Subi Hartono   Bendahara 2
24 Erna Pawiti   Bendahara Sekolah
25 Wening Istriyani   Administrasi Kesiswaan
26 Ita Munardini, S.IP.   Petugas Perpustakaan
27 SaryonoAdi Saputra   Penjaga Sekolah

Struktur Komite Sekolah

Juma't, 22/04/2016

Struktur Organisasi Sekolah

Kamis, 21/04/2016

Jajak Pendapat

Informasi yang disajikan dalam situs ini menurut Anda ?

Kolom Guru

  • Data tidak atau belum tersedia.

MUTIARA HADIST

Rasulullah Bersabda : "Sungguh Kalian Akan Mengikuti Cara-cara Hidup Umat Sebelum Kalian, Sedepa Demi Sedepa, Sehasta Demi Sehasta, Sejengkal Demi Sejengkal, Sampai Mereka Masuk Lubang Biawakpun, Niscaya Kalian Akan Memasukinya Bersama Mereka". Para Sahabat Bertanya :"Apakah Mereka Itu Yahudi Dan Nasrani, Wahai Rasul". Beliau Menjawab:"Siapa Lagi?!" Waspada Perang Pemikiran